dwqd

  
dla instalatorów
   

 Jesteś tu: Produkty >> elektryczne systemy grzejne >> ogrzewanie podłogowe >> kable grzejne VC/VCD >> dla instalatorów

Jak zostać Autoryzowanym Instalatorem firmy Elektra?

Osoby zainteresowane uzyskaniem autoryzacji oraz upoważnienia do wystawiania gwarancji na przewody grzejne ELEKTRA powinny spełnić następujące warunki:

1. Odbyć szkolenie w celu uzyskania certyfikatu na projektowanie i instalowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego i przemysłowego

2. Podpisać z firmą ELEKTRA Umowę Współpracy „Instalator”

3. Przedstawić dokumentację powykonawczą z wykonanej pracy z zakresu ogrzewania podłogowego.

4. Przedstawić kopie dokumentów:
- wpis do rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej,
- NIP,
- Regon,
- uprawnienia elektryczne.

Po spełnieniu wymienionych warunków firma ELEKTRA wystawia Upoważnienie
na okres do 5 lat.
Po tym okresie Instalator powinien zgłosić wniosek o jej przedłużenie. We wniosku tym powinny być zawarte dane dotyczące firmy, tj.: nazwa, adres, telefon oraz informacja o dotychczasowych pracach z zakresu ogrzewania elektrycznego ELEKTRA.

Umowa z firmą ELEKTRA umożliwia uzyskanie:

a) precyzyjnych porad technicznych
b) preferencyjnych warunków zakupu
c) przewagi konkurencyjnej nad instalatorami nie posiadającymi autoryzacji


Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować do działu technicznego firmy ELEKTRA
ul. Marynarska 14
02-674 Warszawa
tel. (0-22) 843 32 82
fax. (0-22) 843 47 52
lub 0 607 977 017 (inż. Leszek Koński)
e-mail: info@elektra.pl

Strona główna   |    Produkty   |    Gorące wiadomości   |    Kontakt   |    O firmie   |    Dokumentacja

ELEKTRA, ul. K. Kamińskiego 4, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 843 32 82, fax 22 843 47 52

© 2002 - 2015 Elektra